รวมช่องทางการติดต่อบนโซเชียลมีเดีย Social Media Connect

    ท่านสามารถเพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดียได้สูงสุดถึง 8 ช่องทาง เพียงเลือกประเภทนามบัตรเป็นนามบัตรโซเชียล (Social Bio)

เลือกดูฟีเจอร์อื่นๆ