สร้างนามบัตรใหม่ Create My Bio Namecard

         ในกรณีเข้าใช้งานครั้งแรก จะมีเมนูชื่อ Create Bio Namecard ที่ริชเมนูใน Line OA @DBizcard.co

         จากนั้นให้ท่านทำการใส่ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น และเลือกประเภทของนามบัตร กรณีที่เป็นนามบัตรธุรกิจ (Business Bio) จะต้องใส่ข้อมูลบริษัท โดยท่านสามารถเพิ่มรูปโลโก้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ และลิงก์แผนที่บริษัทได้ (ตามตัวอย่างรูปที่ 3)

         เมื่อกดขั้นตอนถัดไป จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโซเชียลมีเดียที่ท่านต้องการเพิ่มลงในนามบัตร โดยนามบัตรธุรกิจ (Business Bio) จะเพิ่มโซเชียลมีเดียได้ 4 ช่องทาง และนามบัตรโซเชียล (Social Bio) จะเพิ่มโซเชียลมีเดียได้ 8 ช่องทาง

สามารถเลือกไอคอนช่องทางโซเชียลมีเดียได้จากลิสต์ในระบบ นำลิงก์ URL ของแต่ละช่องทางมาใส่ในกล่องข้อความกดบันทึกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่หน้าโปรไฟล์ของท่าน

เลือกดูฟีเจอร์อื่นๆ